Kumudo

-Ajatuksia ja keinoja tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin muotoiluun-

Ajatuksia kestävämmästä yrityskulttuurista

Blogissa jaamme ajatuksia tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin muotoilusta. Pohdimme kulttuurin merkitystä yrityksen toimintaan ja tulokseen. Mietimme, miten muotoilulla voidaan edistää ja tukea kulttuurin muodostumista. Etsimme keinoja, miten kommunikoinnilla voidaan tukea ja edistää yrityskulttuuria. Lisäksi pohdimme, miten tätä kaikkea voidaan viedä arkeen toimintaan ja teoiksi.

Kumudon taustalla yhteinen tahto

Kumudo syntyi yhteisestä visiostamme tutkia ja kehittää yrityskulttuuria ja sellaisia tekijöitä, jotka tekevät siitä inhimillistä ja kestävää myös tulevaisuudessa. Uskomme myös, että yhteisen ymmärryksen saavuttaminen luo ainutlaatuista arvoa yhteisöön. Tavoitteenamme on löytää inhimillisiä keinoja yrityskulttuurin nykytilan jatkuvalle haastamiselle.

Tarjoamme keinoja kulttuurin edistämiseen

Tulevaisuuskestävä yrityskulttuuri on mahdollista saavuttaa yhdessä tehden. Me tuemme tämän tekemisessä ja autamme teille sopivien keinojen löytämisessä. Toimintatapamme pohjautuu muotoiluajatteluun, kommunikointiin ja fasilitointiin

Jutellaan lisää yhdessä

Tulemme mielellämme luoksenne edistämään yrityskulttuurianne kohti tulevaisuuskestävyyttä.