Digitaalisuus ei poista ihmistä

Teknologian kehitys on muuttanut maailmaa tavalla, joka on vaikuttanut ja vaikuttaa merkittävästi työelämään ja työn tekemiseen. Digitalisaatio, robotisaatio ja automaatio, nämä paljon esillä olevat teemat kuulostavat futuristisilta, mutta ovat osa arkeamme ja jokapäivästä elämäämme. Elämme aikaa, jossa moni miettii digitalisaation vaikutusta nykyisiin työtehtäviinsä ja pelkää menettävänsä työn tämän kehityksen myötä. Ajatus ja pelko ovat ymmärrettäviä, …

Digitaalisuus ei poista ihmistä Lue lisää »

Hyvä työympäristö rakentuu inhimillisille periaatteille

Työ on monelle meistä keskeinen osa elämää. Onnellisessa tilanteessa työ on mielekästä ja siinä pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan ja kykyjään. Nykyään organisaatioiden kehittyminen ja menestyminen kohdistuvat enenevissä määrin siihen, että osataan hyödyntää ihmisten kykyjä parhaalla mahdollisella tavalla. Ihmisten kykyjen tarve ei katoa automaation kehityksen myötä, sen luonne vain muuttuu. Olemme menossa kohti vuorovaikutteisempaa yhteiskuntaa, missä …

Hyvä työympäristö rakentuu inhimillisille periaatteille Lue lisää »

Kommunikointi on keskeinen tekijä yhteisen ymmärryksen saavuttamisessa

Yhteisen näkemyksen löytäminen ja ihmisten keskinäinen toistensa ymmärtäminen nousevat ratkaiseviksi tekijöiksi jatkuvasti kiihtyvässä kilpailussa, sekä kestävien ratkaisujen löytämisessä. Tulevaisuuskestävää yrityskulttuuria tehdään yhdessä laadukkaalla kommunikoinnilla ja arvostavalla vuorovaikutuksella. Kommunikointi on merkittävä osa päivittäistä tekemistä. Sen avulla vaikutamme tähän hetkeen ja lopputulokseen, jolloin sen laatuun on syytä kiinnittää huomiota. Laadukkaaseen kommunikointiin kuuluu aito itsensä kuuntelu ja tahto …

Kommunikointi on keskeinen tekijä yhteisen ymmärryksen saavuttamisessa Lue lisää »

Muotoiluajattelu on kestävä tapa rakentaa kulttuuria

Abstraktien asioiden, kuten yrityskulttuurin, kehittäminen on haastavaa puuttuvan konkretian ja yhteisen kielen takia. Yrityskulttuurien ymmärtämiseen, tulkitsemiseen ja kehittämiseen tarvitaankin kokonaisvaltainen ja dynaaminen prosessi, joka konkretisoi, miten kulttuuri muotoutuu ja kehittyy organisaatioissa, alakulttuureissa sekä mikrosysteemeissä. Muotoiluajattelu tarjoaa prosessin ja menetelmät, mitkä mahdollistavat jatkuvuuden ja abstraktien asioiden konkretisoinnin. Sen laaja-alaisella ja ihmiskeskeisellä otteella mahdollistetaan kulttuurin jatkuva kehittyminen …

Muotoiluajattelu on kestävä tapa rakentaa kulttuuria Lue lisää »

Yrityskulttuuri ohjaa yrityksen toimintaa

Työn tekemisen ja ympäristön muuttuessa on entistä tärkeämpää, että yritykset ymmärtävät yrityskulttuurin vaikutuksen työyhteisöön ja pyrkivät aktiivisesti tekemään yritykselle parhaiten sopivaa kulttuuria yhdessä koko yhteisön kanssa. Kulttuuri muodostuu ajattelusta, tunteista ja toimintatavoista. Siihen liittyy myös näiden siirtyminen ja välittyminen ihmiseltä toiselle, sekä asioiden omaksuminen muilta ihmisiltä. Kyseessä on siis kulloinkin tarkasteltavana olevan yhteisön oppimisen tulos, …

Yrityskulttuuri ohjaa yrityksen toimintaa Lue lisää »

Mistä puhumme, kun puhumme tulevaisuuskestävyydestä?

Meneillään oleva työympäristön muutos johtaa työnteon muutokseen, ja näin ollen myös koko työyhteisöltä odotetaan työhön tarvittavien taitojen päivittämistä. On tärkeää ymmärtää, minkälaisessa maailmassa yritykset toimivat tällä hetkellä, ja millä tavalla ympäröivä maailma vaikuttaa yritysten kulttuureihin sekä ulkoapäin että sisältäpäin työntekijöiden kautta. Tulevaisuuskestävä yrityskulttuuri on jatkuvasti kehittyvä ja maailman mukana muuttuva. Tästä johtuen tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin tekijöitä …

Mistä puhumme, kun puhumme tulevaisuuskestävyydestä? Lue lisää »