Kommunikointi on keskeinen tekijä yhteisen ymmärryksen saavuttamisessa

Yhteisen näkemyksen löytäminen ja ihmisten keskinäinen toistensa ymmärtäminen nousevat ratkaiseviksi tekijöiksi jatkuvasti kiihtyvässä kilpailussa, sekä kestävien ratkaisujen löytämisessä. Tulevaisuuskestävää yrityskulttuuria tehdään yhdessä laadukkaalla kommunikoinnilla ja arvostavalla vuorovaikutuksella.

Kommunikointi on merkittävä osa päivittäistä tekemistä. Sen avulla vaikutamme tähän hetkeen ja lopputulokseen, jolloin sen laatuun on syytä kiinnittää huomiota. Laadukkaaseen kommunikointiin kuuluu aito itsensä kuuntelu ja tahto pyrkiä ymmärtämään muita. Inhimillinen yrityskulttuuri tukee laadukasta vuorovaikutusta ja mahdollistaa työntekijöiden älyllisen kapasiteetin paremman hyödyntämisen yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.

KOMMUNIKOINNILLA VAIKUTAMME

Kommunikoinnin laatu liittyy vahvasti ihmisten haluun kommunikoida tavalla, joka innostaa muut huippusuorituksiin sekä luo miellyttävän ympäristön jokaiselle. Huonoihin kompromisseihin ja lopputuloksiin päädytään usein lukkiutuneen keskustelun vuoksi, ja koska ryhmään kuuluvilla ihmisillä ei ole kykyä työskennellä erojensa kanssa. Useimmiten kommunikaatiovirheet ja kulttuuriset väärinkäsitykset estävät ihmisiä määrittelemästä ongelmia yhdessä ymmärrettävällä tavalla, mikä tekee ongelmien rakentavasta käsittelystä mahdotonta. Vaikka eri kulttuureista ja alakulttuureista koostuvilla ryhmillä olisi sama äidinkieli ja motivaatio ymmärtää toisiaan, on ryhmillä silti vaikeuksia kommunikoida keskenään.

Organisaation tehokkuus riippuu kyvystä kehittää yleinen kieli ja mielen malli, jotka leikkaavat myös organisaation alakulttuurit. Näiden mallien kehittymistä usein estävät nykyiset kulttuuriset säännöt vuorovaikutuksesta ja viestinnästä. Ratkaisevaksi tekijäksi nousee vuoropuhelu eli dialogi, ensimmäinen askel uuden oppimisen mahdollistajana. Dialoginen lähestymistapa mahdollistaa erilaisten näkökulmien ja tulkintojen vaihdannan ja käsiteltävän asian yhdessä kasvattamisen.

Vahvat vuorovaikutussuhteet perustuvat runsaaseen kommunikaatioon ja palautteeseen, sekä keskinäiseen luottamukseen ja yhteisten merkitysten luomiseen. Organisaation uudistumisen kannalta on merkittävää, että dialogia käydään kaikilla organisaation tasoilla, eikä se rajoitu pelkästään johtoryhmätasolle.

Jatkuva laadukas kommunikointi ja dialogi mahdollistavat yhteisen ymmärryksen sekä antavat tilaa inhimillisyydelle edistäen tulevaisuuskestävän kulttuurin rakentumista. Me Kumudossa autamme yrityksiä ja yhteisöjä löytämään yhteisen kielen sekä rakentamaan jokaiseen kulttuuriin parhaiten sopivat kommunikointitavat.

Yhteisen ymmärryksen ja tulevaisuuden puolesta,

Inka & Maria

Seuraavat kirjoitukset ovat inspiroineet meitä:

Hämäläinen, Jones & Saarinen. 2014. Beeing better better – Living with Systems Intelligence.

Liedtka. 2014. Innovative ways companies are using design thinking.

Pessi & Martela. 2017. Myötätuntoista ihmistä ja työelämää etsimässä. 

Rossi. 2012. Kulttuuristrategia – Rakenna yrityskulttuuri, jota työntekijät, asiakkaat ja omistajat rakastavat.

Spännäri, Juntunen, & Ståhle. 2017. Innovatiivisuuden syvät juuret – myötunto, myötäinto ja spiritualiteetti.

Molander & Piha. 2019. Tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin muotoilu. 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *