Muotoiluajattelu on kestävä tapa rakentaa kulttuuria

Abstraktien asioiden, kuten yrityskulttuurin, kehittäminen on haastavaa puuttuvan konkretian ja yhteisen kielen takia. Yrityskulttuurien ymmärtämiseen, tulkitsemiseen ja kehittämiseen tarvitaankin kokonaisvaltainen ja dynaaminen prosessi, joka konkretisoi, miten kulttuuri muotoutuu ja kehittyy organisaatioissa, alakulttuureissa sekä mikrosysteemeissä. Muotoiluajattelu tarjoaa prosessin ja menetelmät, mitkä mahdollistavat jatkuvuuden ja abstraktien asioiden konkretisoinnin. Sen laaja-alaisella ja ihmiskeskeisellä otteella mahdollistetaan kulttuurin jatkuva kehittyminen osana inhimillistä tekemistä.

Muotoiluajattelun taustalla on pyrkimys ymmärtää enemmän ja näin saavuttaa kokonaisuuden kannalta laadukkaampia ja kestävämpiä päätöksiä. Muotoiluajattelun prosessi ja käytännönläheinen lähestymistapa mahdollistavat erilaisten mielipiteiden ja näkemystenvaihdon ilman vastakkainasettelua ja arvolatausta. Sen avulla voidaan myös haastaa totuttuja ajattelu- ja käyttäytymismalleja, mikä on edellytys tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin luomiseksi. Arvo syntyy luomalla mahdollisuus kaikkien ajatuksille ja antamalla itselle tilaa virheisiin ja toisenlaiseen ajatteluun.

MUOTOILUAJATTELU MAHDOLLISTAA JATKUVAN KEHITTYMISEN

Yrityskulttuurista tai kulttuurista puhuttaessa kyseessä ovat ainutlaatuiset mallit, jotka heijastavat organisaation ainutlaatuista historiaa, eikä niitä voida löytää yksinkertaisilla menetelmillä. Muotoiluajattelun avulla on mahdollista tunnistaa, miten ihmiset käyttäytyvät ja tehdä kulttuurin kerroksellisuus näkyväksi. Muotoiluajattelu tarjoaa prosessin, jossa työskennellään tavoitteellisesti ja jopa kurinalaisesti, mutta missä ihmisten tarpeita lähestytään inhimillisellä herkkyydellä ja muotoilun menetelmin.

Muotoiluajattelu ei korvaa tekemistä ja valmistamista. Ennemminkin kyseessä on suunnitelmallinen ja ennakoiva tekeminen. Tämä on jotain, mitä jokaisen organisaatiossa pitäisi pitää mielessään omassa työssään. Yrityskulttuurin kehittäminen edellyttää tietoista tekemistä, toiminnan haastamista ja taustalla vaikuttavien oletusten näkyväksi tekemistä. Muotoiluajattelu mahdollistaa jatkuvan kehittämisen ja kokeilemisen, jotka auttavat fokusoimaan tekemistä ja tekemään valintoja.

Me Kumudossa uskomme, että muotoiluajattelun avulla on mahdollista löytää paras mahdollinen ratkaisu kulloinkin käsillä olevaan ongelmaan. Haluamme auttaa ja tukea rakentamaan yrityskulttuureita, missä tehdään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti tulevaisuuskestävää yrityskulttuuria. Me autamme teitä tekemään visioista ja unelmista konkreettisia suunnitelmia ja suunnitelmista tekoja.

Yhteisen ymmärryksen ja tulevaisuuden puolesta,

Inka & Maria

Seuraavat kirjoitukset ovat inspiroineet meitä:

Brown. 2008. Design thinking.

Buchanan. 2015. Worlds in the Making: Design, Management, and the Reform of Organizational Culture.

Schein. 2016. Organization Culture and Leadership.

Schein. 2013. Yrityskulttuuri – selviytymisopas. Tietoa ja luuloa kulttuurinmuutoksesta.

Molander & Piha. 2019. Tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin muotoilu. 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *