KUMUDO KEHITTÄÄ

Oletteko kiinnostuneita luomaan tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin?

Autamme teitä löytämään keinoja tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin luomiseen. Suunnittelemme ja toteutamme fasilitoituja työpajakokonaisuuksia, annamme konsultointia ja sparrausta, sekä teemme oppilaitosyhteistyötä. Yhdessä juttelemalla löydämme teille sopivimmat keinot ja menetelmät.

Seuraavilla keinoilla mahdollistamme tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin rakentumisen

näkyväksi tekeminen  mahdollistaa matkan kohti tulevaisuuskestävää kulttuuria.

prosessi ja menetelmät tukevat tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin tekemistä.

laatu on ratkaisevaa tulevaisuuskestävässä yrityskulttuurissa.

MEISTÄ ON SANOTTU

“Kiitos lämminhenkisestä fasilitoinnistanne ja tarkkaavaisen havainnollisesta ihmistemme kuuntelemisesta muotoiluajattelun linssienne läpi.”

VALUEMOTIVE OY,
PEKKA LEHTI, CEO
“Saimme entistä selkeämmän kuvan siitä, mihin suuntaan yrityksen toivotaan kehittyvän. Tässä mielessä hanke meni jopa paljon pidemmälle, kuin mihin sen odotimme etenevän.”

VALUEMOTIVE OY
“Iso kiitos, Maria ja Inka! Loistavaa ja omistautunutta työskentelyä, ja on ollut ilo olla tällä matkalla teidän kanssa.”

VALUEMOTIVE OY