Yrityskulttuuri ohjaa yrityksen toimintaa

Työn tekemisen ja ympäristön muuttuessa on entistä tärkeämpää, että yritykset ymmärtävät yrityskulttuurin vaikutuksen työyhteisöön ja pyrkivät aktiivisesti tekemään yritykselle parhaiten sopivaa kulttuuria yhdessä koko yhteisön kanssa. Kulttuuri muodostuu ajattelusta, tunteista ja toimintatavoista. Siihen liittyy myös näiden siirtyminen ja välittyminen ihmiseltä toiselle, sekä asioiden omaksuminen muilta ihmisiltä. Kyseessä on siis kulloinkin tarkasteltavana olevan yhteisön oppimisen tulos, joka on syntynyt ryhmän yhteisesti jaettujen kokemusten ja näkemysten kautta. Näiden tekijöiden ymmärtäminen on ehdotonta, mikäli yhteisöstä halutaan tehdä toimivampi ja tehokkaampi. Kulttuuri joko mahdollistaa tai tuhoaa muutoksen. 

Kulttuurin kumulatiivisuus mahdollistaa sen, että sukupolvi toisensa perään ei joudu aloittamaan ”alusta” ja opettelemaan uudelleen kaikkea yrityksen ja erehdyksen kautta. Menestymisen kautta opitaan, mikä toimii ja mikä ei. Toisaalta tämä johtaa uskomuksiin ja oletuksiin, mitkä aiheuttavat itsestäänselvyyksiä ja lopulta organisaatio tulee sokeaksi omien valintojensa syille ja toistaa aiemmin toimineita ratkaisuja kyseenalaistamatta ja arvioimatta, sopivatko ratkaisut enää nykyhetkeen. Pahimmillaan kulttuuri voi muodostua jopa rajoitteeksi strategialle, oppimiselle ja muutokselle, mikäli pidetään tiukasti kiinni siitä, mikä teki sen menestyneeksi.

KULTTUURI LUO MERKITYSTÄ JA ENNUSTETTAVUUTTA

Kulttuuriin luotetaan, koska se luo merkitystä ja ennustettavuutta. Tämän vuoksi sitä on kuitenkin vaikea muuttaa. Kulttuurin muutosta vastustetaan, koska muutoksessa on kyse koko yhteisön ominaispiirteiden muuttamisesta. Kulttuurin kehittämisessä tai muutoksessa onkin kyse kulttuuristen elementtien kehittämisestä ja vahvistamisesta. Kulttuurin muutos voi olla nopeaa, mikäli muutos koskee vain näkyviä osia kulttuurista, esimerkiksi käytäntöjen muuttaminen ja niiden vaikutukset kulttuuriin voi olla nopeitakin. Mitä syvemmälle kulttuurin perusolemukseen mennään, sen hitaampaa on muutos. Esimerkiksi arvojen kautta tapahtuva muutos on hidasta, koska arvot ovat syvällä yrityksessä, ja niiden tulkintaan vaikuttavat henkilöiden omat ajatukset ja historiat. 

Kumudossa tavoitteenamme on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä saavuttamaan parempi ymmärrys ja tehdä näkyväksi, miten yrityskulttuuri sekä sen taustalla vaikuttavat oletukset ohjaavat yhteisön toimintaa. Tärkeää on myös ymmärtää, miten yhteisön jäsenet omalla toiminnallaan elävät kulttuuria todeksi ja näin ylläpitävät yrityskulttuuria, joka ohjaa liiketoiminnallisia päätöksiä sekä vaikuttaa työn merkityksellisyyteen päivittäin. Tulevaisuudessa menestymisen sekä työn merkityksellisyyden kannalta on tärkeää, että työyhteisöissä ymmärretään kulttuurin vaikutukset ja kehitetään sitä yhdessä.

Yhteisen ymmärryksen ja tulevaisuuden puolesta,

Inka & Maria

Seuraavat kirjoitukset ovat inspiroineet meitä:

Gronow. 2017. Pään sisällä vai ihmisten välisissä yhteyksissä? Kulttuurin leviäminen sosiaalisissa verkostoissa. 

Hofstede, Hofstede & Minkov. 2010. Cultures and Organizations: software of the mind: intercultural cooperation and its importance for survival

Schein. 2013. Yrityskulttuuri – selviytymisopas. Tietoa ja luuloa kulttuurinmuutoksesta.

Molander & Piha. 2019. Tulevaisuuskestävän yrityskulttuurin muotoilu. 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *